TVLiikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lakimuutosta, joka poistaisi monia ilmaiskanavia kaapeliverkon siirtovelvoitteen piiristä. Lakimuutoksen mukaan siirtovelvoite koskisi syyskuun alusta lähtien vain Ylen kanavia, MTV3:a ja Nelosta, eikä mitkään muut kanavat kuuluisi enää siirtovelvoitteen piiriin.

Monien tahojen mukaan lakimuutos lisäisi kaapeliyhtiöiden kuluja, joten esimerkiksi JIM ja Liv -kanavat voivat muuttua maksulliseksi kaapeliverkoissa. Olisi myös mahdollista, että kaapeliverkot jättäisivät siirtovelvoitteen piiriin kuulumattomia kanavia pois tarjonnastaan.

Lakimuutos on vasta valmisteilla ja se pyritään saamaan eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella.