TVKalifornian Energiakomissio on ehdottanut paljon sähköä kuluttavien televisioiden kieltoa. Energiayhtiöt ja ympäristöryhmät tukevat ehdotusta. Televisioiden aiheuttama sähkönkulutus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja se johtuu yhä suurempien televisioiden hankkimisesta.

Energiakomission mukaan televisiot käyttävät kymmenen prosenttia kaikesta kotitalouksien kuluttamasta sähköstä ja koko Kalifornian sähkönkulutuksesta kaksi prosenttia aiheutuu televisioista. Energiakomission laskelmien mukaan sähkön kokonaissäästö Kaliforniassa olisi noin 5,4 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana, jos paljon kuluttavien televisioiden myynti kiellettäisiin.