PiratismiElokuvia ja sarjoja lataileville suomalaispiraateille on lähetetty jo yli kymmenentuhatta kirjettä, joissa on vaadittu korvauksia laittomista latauksista. Noin 600 – 2000 euron korvauksien maksamatta jättämisen kerrotaan johtavan mahdollisesti oikeudenkäyntiin ja sitä myötä suurempiin korvauksiin.

Aiemmin kanteita on nostettu vain kolmea korvauksen maksamatta jättänyttä henkilöä vastaan, mutta nyt karhukirjeitä lähettävä asianajotoimisto Hedman Partners on aloittaut kanteiden nostamisen suuremmassa mittakaavassa. Helmikuusta lähtien kanteita on nostettu noin kolme kappaletta viikossa ja tähän mennessä kanteita on nostettu 14.

Aiemmin lähetetyistä kolmesta kanteesta kaksi on sovittu markkinaoikeuden vahvistamana ja kolmas on etenemässä pääkäsittelyyn kevään aikana. Kirjeissä esitetty sovintotarjous voidaan edelleen hyväksyä, vaikka määräaika olisi jo ohitettu. Sovintotarjousta ei voi kuitenkaan hyväksyä, jos asia on jo edennyt oikeudenkäyntiin tai poliisitutkintaan. Jos asia etenee oikeudenkäyntiin, niin korvauksia tullaan vaatimaan useita satoja euroja enemmän.