TV-maksuTelevision käytöstä maksetaan vielä ensi vuonna televisiomaksu, jonka suuruus on 252,25 euroa yhdessä erässä maksettuna. Vuodesta 2013 lähtien tv-maksu poistuu ja tilalle tulee Yle-vero.

Yle-veroa joutuvat maksamaan kaikki täysi-ikäiset henkilöt, joiden verotettava tulo on yli 7 813 euroa vuodessa. 7 813 – 21 875 euroa vuodessa ansaitsevat maksavat veroa 0,64 prosenttia tuloista ja yli 21 875 euroa vuodessa ansaitsevat joutuvat maksamaan veroa 140 euroa.

Näin ollen television käyttömaksu nousee kahden aikuisen kotitalouksissa, joiden tulot ylittävät 39 500 euroa vuodessa. Yksinasuvien ja pienituloisten maksut sen sijaan pienenevät selvästi.

Yle-veron käyttöönoton jälkeen televisiomaksuja aikaisemmin maksamatta jättäneetkin voivat avata oven pelkäämättä televisiotarkastajaa.