PiratismiRanskassa otettiin vuonna 2009 käyttöön uusi piratismilaki, joka mahdollisti piraattien internetyhteyden katkaisemisen. Lain ideana oli lähettää piratismia harrastaville henkilöille varoitussähköposti ja piratismin jatkuessa virallinen varoituskirje. Viimeisenä vaiheena laki mahdollistaa piratismista epäillyn henkilön nettiyhteyden katkaisemisen enintään vuoden ajaksi. Varoitusten toivottiin lisäävän laillisten sisältöpalveluiden käyttöä.

Ranskan niin sanotun kolmen hudin lain vaikutuksista piratismiin ja laillisten latauspalveluiden käyttöön tehtiin selvitystyö, joka julkaistiin kesäkuussa. Selvityksen mukaan kolmen hudin laki ei ole hyödyttänyt tovotulla tavalla sisältöä laillisesti kauppaavia palveluita. Selvityksen perusteella lakia on nyt muutettu niin, ettei nettiyhteyksiä enää katkota piratismin vuoksi.

Ranskalaiset piraatit eivät voi kuitenkaan huokaista helpotuksesta, sillä tästä lähtien heitä voidaan sakottaa piratismin vuoksi ja nettiyhteyden tarjoajat joutuvat paljastamaan piraattien yhteystiedot.

Ranskan viranomaiset ehtivät lähettää piraateille miljoonia varoituksia, mutta neljän vuoden aikana nettiyhteydet on katkaistu vain yhdeltä henkilöltä.