PiratismiOpetusministeriön alaisen tekijänoikeustoimikunnan mielestä tekijänoikeutta loukkaavien sivustojen käyttö voitaisiin estää lakimuutoksella. Toimikunnan ehdotuksen tavoitteena on ohjata kuluttajia laillisten palveluiden käyttämiseen sekä vähentää luvattoman verkkojakelun kielteisiä vaikutuksia oikeudenhaltijoille.

Teleoperaattoreiden etuja valvova FiCom vastustaa toimikunnan ehdotusta. FiComin mukaan esitys on valmisteltu puutteellisesti sekä virheellisesti ja vain oikeudenhaltijoiden näkökulmasta. Estojen merkitystä esimerkiksi operaattoreille ei ole arvioitu esityksessä ollenkaan. FiComin mielestä estot olisivat myös EU-oikeuden vastaisia, sillä estot ovat sen mukaan operaattoreiden elinkeinon harjoittamisen vapauden vastaisia ja aiheuttaisivat operaattoreille kohtuuttomia kustannuksia.

”Esimerkiksi Euroopan parlamentti, YK, OECD ja Euroopan neuvosto ovat viimeaikaisissa kannanotoissaan painottaneet sitä, että pysyvien verkkotason estomekanismien käyttöönotolla olisi perustavaa laatua olevia vaikutuksia internetin avoimuuteen ja käyttäjien oikeuksiin. Nyt esitetty ehdotus oletettavine jatkoseuraamuksineen olisi askel kohti sensuuriyhteiskuntaa”, kerrotaan FiComin lausunnossa.