PiratismiRanskassa tuli voimaan viime syyskuussa niin sanottu kolmen hudin laki, joka mahdollistaa kolme kertaa laittomasta latailusta kiinni jääneen tuomitsemisen jopa kahdeksi vuodeksi vankeuteen ja 300 000 euron sakkoihin. Tämän lisäksi lataajan nettiyhteys voidaan katkaista vuodeksi.

Uuden tutkimuksen mukaan laki ei vähentänyt laitonta latailua, vaan lataukset jopa kasvoivat kolme prosenttia. Ranskalaiset musiikin ja videoiden lataajat ovat kuitenkin muuttaneet lataustapojaan ja he käyttävät enenevässä määrin Rapidsharen ja Megauploadin tapaisia tiedostonjakopalveluita, koska kolmen hudin laki ei koske näitä palveluita. Ranskalaisten latauksia seurattiin syyskuusta joulukuuhun, jona aikana BitTorrentin käyttö väheni 17,1 prosentista 14,6 prosenttiin.

Toinen merkittävä tutkimuksen löydös oli, että puolet laittoman materiaalin lataajista ostaa myös musiikkia ja videoita internetin kautta.