Australialaistutkimuksen mukaan yli neljä tuntia päivässä televisiota katsovien kuolemanriski on 46% suurempi, kuin alle kaksi tuntia päivässä televisiota katsovien. Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat kuoleman 86% todennäköisemmin eniten televisiota katsoville.

Vuodesta 1999 vuoteen 2006 kestäneessä tutkimuksessa oli mukana 8 800 koehenkilöä, jotka olivat vähintään 25 vuotiaita. Seuranta-aikana kuoli 284 kokeeseen osallistunutta ihmistä, joista kuoli syöpään 125 ihmistä sekä sydän- ja verisuonitauteihin 87 ihmistä. Jokainen päivittäinen tunti televisionkatselua lisäsi syöpäkuoleman riskiä 9% sekä sydän- ja verisuonitauteihin kuoleman riskiä jopa 18%.

Suomessa yli 65-vuotiaat katsovat televisiota keskimäärin viisi tuntia päivässä ja yli 10-vuotiaat käyttävät television katseluun noin kolme tuntia päivittäin.