ViestintävirastoViestintävirasto on julkaissut  Katsaus audiovisuaalisen median markkinoihin 2010 –tutkimuksen, josta löytyy joitain mielenkiintoisia lukuja. Esimerkiksi vuonna 2009 28 prosenttia tv-talouksista tilasi maksukanavia ja vain alle kaksi prosenttia tilasi HD-kanavia. Vanhanmallinen kuvaputkitelevisio löytyi marraskuussa 2009 vielä 65 prosentista tv-talouksista ja 57 prosentilla oli litteä televisio.

Tallentava digiboksi löytyi vuonna 2009 43 prosentista tv-talouksista, mutta näissä talouksissa vain 13 prosenttia kaikesta television katselusta oli ajansiirtoa, jossa ohjelma tallennettiin ja katsottiin myöhemmin. Kaikki tv-taloudet huomioon ottaen ajansiirron avulla katsottiin vain viisi prosenttia kaikista ohjelmista.

Viestintäviraston tänä syksynä teettämien audiovisuaalisia sisältöpalveluja koskevien tutkimusten mukaan 85 prosenttia 15-64 -vuotiaista suomalaisista seuraa televisio-ohjelmia suorina lähetyksinä. Seuraavaksi suosituinta on elokuvien ja sarjojen seuraaminen videoiden tai DVD:n kautta (noin 60 prosenttia). Myös lyhyiden nettivideoiden katselu on yhtä suosittua, kuin videoiden ja DVD:n käyttö.

Televisio-ohjelmien katselu jälkikäteen tallennettuna on seuraavaksi yleisintä (55 prosenttia) ja harvinaisinta on televisiomaisten videoiden katselu internetin kautta (43 prosenttia).

Kyselyyn vastanneet arvioivat television katselun vähentyvän tulevaisuudessa ja ohjelmien katsomisen netin kautta lisääntyvän.