AntenniViestintäministeri Suvi Lindén on päättänyt nostaa asteittain televisio-operaattoreilta perittäviä taajuusmaksuja vuodesta 2012 alkaen. Uudet taajuusmaksut pohjautuvat Liikenne- ja viestintäministeriön maaliskuussa julkaisemaan esitykseen. Taajuusmaksujen muutosten siirtymäaika päättyy vuoden 2016 alussa, jolloin lopulliset maksut ovat käytössä.

Taajuusmaksut muuttuvat, koska nykyinen taajuusmaksumalli ei kohtele tasa-arvoisesti televisio- ja matkapuhelinoperaattoreita. Matkapuhelinoperaattorit ovat maksaneet vuosina 2008 – 2010 taajuusmaksuja 3,7 – 5,2 miljoonaa euroa, kun televisio-operaattoreilta on peritty vain noin 162 000 euroa vuodessa.

Televisio-operaattoreiden taajuusmaksut nousevat noin 2,1 miljoonaan euroon ja matkapuhelinoperaattoreiden maksut laskevat noin 3,3 miljoonaan euroon.