PiratismiOpetus- ja kulttuuriministeriön lakiluonnos ehdottaa piraateille lähetettäväksi pelkkää varoituskirjettä, mutta Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) mukaan tämä ei riitä vähentämään laitonta latailua. Ministeriön ehdotuksen mukaan piratismia jatkaville ei tulisi minkäänlaisia seuraamuksia. TTVK:n ehdotuksen mukaan piraatin nettiyhteydet voitaisiin katkaista väliaikaisesti kolmen ilmoituksen jälkeen, jonka lisäksi piraatti voisi joutua maksamaan myös sakkoa tai vahingonkorvauksia.

TTVK:n Taloustutkimukselta tilaaman kyselyn mukaan 58% pitää lakiehdotuksen mukaista ilmoitusmallia melko tai täysin tehottomana. Sen sijaan seuraamuksia sisältävää mallia pitää melko tai erittäin tehokkaana 82 prosenttia kyselyyn vastanneista.

”Tutkimus vahvistaa, että nyt esillä oleva pelkkä ilmoitusmalli ei johda tuloksiin. Esitys on tällaisenaan riittämätön. Tällä mallilla ei laiteta kuntoon luovien sisältöjen sähköisen kaupankäynnin edellytyksiä Suomessa”, sanoo TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.