YleEduskunta on hyväksynyt ensi vuoden alussa voimaan tulevan Yle-lain ja Yle-veron. Nykyinen tv-maksu otettiin käyttöön 1950-luvulla ja sitä edelsi radiolupa vuodesta 1927 lähtien. Tv-maksu on ollut talouskohtainen, kun taas uusi Yle-vero tulee olemaan henkilökohtainen. Tämän vuoksi television katsominen tulee kallistumaan monissa kahden tai useamman henkilön kotitalouksissa.

Henkilökohtaisen veron määrä on 0,68 prosenttia ansio- ja pääomatuloista laskettuna. Vero on pienimmillään vähintään 50 euroa ja suurin veron määrä on 140 euroa. Alle 7 813 euroa vuodessa ansaitsevien ei tarvitse maksaa Yle-veroa. Myöskään alaikäisten ei tarvitse maksaa veroa. Suurinta 140 euron veroa joutuvat maksamaan kaikki yli 20 588 euroa vuodessa ansaitsevat henkilöt.

Jos taloudessa asuu yksi ansiotuloja saava täysi-ikäinen lapsi, voi talouskohtaisen veron määrä olla maksimissaan 420 euroa ja kahden täysi-ikäisen lapsen taloudessa vero voi kivuta jopa 560 euroon. Näissä tapauksissa talouden maksamat Yle-verot tulevat ylittämään selvästi nykyisen talouskohtaisen 252,25 euron maksun. Sen sijaan yksin asuvien kohdalla uusi Yle-vero tulee olemaan selvästi alempi verrattuna nykyiseen tv-maksuun.

Televisiomaksujen tarkastukset jatkuvat edelleen vuoden 2012 loppuun saakka, joten nykyinen tv-maksu kannattaa maksaa edelleen.

Alla on joitain esimerkkejä Yle-veron määrästä. Jotkin esimerkeistä on kerätty Ylen sivulta.

Yksin asuvien vuositulot Yle-vero Ero tv-maksuun
0 – 7813€
Vähintään 18-vuotias henkilö
0€ -252€
8091€
Perusturvaa saava työtön
55€ -197€
8565€
Takuueläkkeen saaja
58€ -194€
15 600€
Keskituloinen eläkeläinen
116€ -146€
20 588€
Noin 1650 euroa kuukaudessa ansaitseva palkansaaja
140€ -112€
20 588€
Noin 1650 euroa kuukaudessa ansaitseva palkansaaja, jolla ei ole televisiota
140€ +140€ (ei joutunut maksamaan tv-maksua aiemmin)
40 000€
Keskituloinen palkansaaja
140€ -112€
80 000€
Suurituloinen palkansaaja
140€ -112€
Pariskuntien yhteiset vuositulot Yle-vero Ero tv-maksuun
16 182€
Perusturvaa saava pariskunta
110€ -142€
17 130€
Takuueläkettä saava pariskunta
116€ -136€
31 200€
Keskituloinen eläkeläispariskunta
232€ -20€
41 176€
Pariskunta, jonka molemmat osapuolet ansaitsevat noin 1650 euroa kuukaudessa
280€ +28€
41 176€
Televisioton pariskunta, jonka molemmat osapuolet ansaitsevat noin 1650 euroa kuukaudessa
280€ +280€ (ei joutunut maksamaan tv-maksua aiemmin)
80 000€
Keskituloinen pariskunta
280€ +28€
160 000€
Suurituloinen pariskunta
280€ +28€
Aikuisia lapsia samassa taloudessa Yle-vero Ero tv-maksuun
Pariskunta ja 1 aikuinen lapsi, joista
jokainen ansaitsee vähintään 20 588 euroa vuodessa
420€ +168€
Pariskunta ja 2 aikuista lasta, joista
jokainen ansaitsee vähintään 20 588 euroa vuodessa
560€ +308€