YouTubeYouTuben suosio kasvaa kohisten ja tällä hetkellä YouTubeen lisätään 35 tuntia videoita joka ikinen minuutti. Yhdessä tunnissa palveluun lisättyjen videoiden katsominen kestäisi lähes kolme kuukautta ja päivässä lisättyjen videoiden katsominen kestäisi jo lähes kuusi vuotta.

YouTubeen viikossa lisättävien videoiden määrä vastaa noin 175 000 kaksituntista Hollywood-elokuvaa. Videoiden lisäys YouTubeen  kasvaa nopeasti, sillä maaliskuussa videoita lisättiin ”vain” 24 tunnin edestä joka minuutti.