LedTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja 17 EU:n markkinavalvontaviranomaista ovat löytäneet monia puutteita Led-valaisimista. Vain 17 prosenttia tutkituista tuotteista täytti sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset.

Yli kolmasosa tutkituista lampuista lähetti sähkömagneettisia häiriöitä ympäristöön enemmän, kuin mitä on sallittu. Lisäksi noin joka toinen tuote tuotti sähköverkkoon harmonisia virtoja, eli taajuustason vaihteluita, yli sallitun määrän.

EMC-häiriöiden vuoksi muut sähkölaitteet voivat käyttäytyä omituisesti. Esimerkiksi television kuvassa esiintyvät raidat, radion rätinä tai tietokoneen virheet voivat olla merkkejä EMC-häiriöistä.