YLEYLEn rahoitusta suunnitellut työryhmä ehdottaa 175 euron mediamaksua nykyisen televisiomaksun tilalle. Maksu olisi asuntokuntakohtainen ja olisi pienempi kuin nykyinen 224 euron televisiomaksu, koska maksajien määrä kasvaisi. Asuntokunnalla tarkoitetaan henkilöitä jotka asuvat vakituisesti samassa osoitteessa.

Myös yritykset ja yhteisöt joutuisivat maksamaan mediamaksua, jos niiden liikevaihto ylittää 400 000 euroa vuodessa. Maksujen kerääjänä toimisi edelleen Viestintävirasto.

Työryhmän tavoitteena oli säilyttää Yleisradion nykyinen palvelutaso. Mediamaksun suuruus on sellainen, että Ylen toiminnan pyörittämiseen kertyisi nykyiset 415 miljoonaa euroa vuodessa.