DigiTVNykyisin Yle tarjoaa näkö- ja kuulovammaisille ääni- ja tekstityspalveluita. Nyt hallitus esittää näiden ääni- ja tekstityspalvelujen lisäämistä myös kaupallisille kanaville.

Esityksen mukaan tietty osa suomen- tai ruotsinkielisistä ohjelmista tulisi tekstittää kuulovammaisten palvelemiseksi. Näkövammaisten palveluja parannettaisiin kuvailutulkkauksella tai muuttamalla suomeksi tekstitettyjen ulkomaisten ohjelmien teksti ääneksi. Ehdotuksen mukaan palvelut tulisivat voimaan vuoden 2011 heinäkuun alusta, eivätkä palvelujen tuottamisen kustannukset saisi ylittää yhtä prosenttia kaupallisten kanavien liikevaihdosta.

Ääni- ja tekstityspalveluita lisättäisiin asteittain niin, että vuoteen 2016 mennessä palvelu kattaisi 50 prosenttia kaupallisten kanavien ohjelmista. Palvelua tarjoavat kanavat vahvistettaisiin valtioneuvoston asetuksella. Esityksen mukaan Ylen tulisi liittää tekstitys kaikkiin ohjelmiin vuoteen 2016 mennessä, pois lukien musiikkiesitykset sekä lasten- ja urheiluohjelmat.

Muiden maiden kokemukset osoittavat, että palveluille on suuri kysyntä ja niitä käyttävät myös normaalikuuloiset. Myös esimerkiksi maahanmuuttajat hyötyisivät tekstityspalveluista ja se auttaisi suomen kielen oppimista.